ฟาร์โซนิคส์ เป็นบริษัทผู้นำด้านบริการชุบเคลือบผิวและบำบัดผิวโลหะ
บริษัทมีประสบการณ์
ในอุตสาหรรมชุบเคลือบผิวมามากกว่า 30 ปี 
โดยตลอดมา บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความเชี่ยวชาญ
และมีคุณภาพงานชุบเคลือบผิวระดับมาตรฐานสากลโลก 

Products Services
Package of Laser devices
Surtace Treatment